Podle Veolie sucho velkým městům nehrozí

blank

Extrémní vedra sužují Českou republiku. Podle zástupců společnosti Veolia však velkým městům sucho nehrozí a není ohrožena dodávka pitné vody v Praze a dalších městech, které odebírají vodu od velkých vodohospodářských společností. ČTK to sdělili zástupci Veolie.

„Hlavnímu městu Praze nedostatek vody nehrozí díky mimořádné akumulační kapacitě zdrojů, ze kterých se odebírá voda k úpravě. Z vyjádření hydrometeorologů je zřejmé, že v budoucnu bude problémem nerovnoměrné rozdělení srážek, které budou mít často přívalový charakter,“ řekl ČTK generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Petr Mrkos ujistil obyvatele hlavního města, že není problém s vodní nádrží Švihov, ani úpravnou vody Želivka. „I přes déle trvající suché počasí a zvýšené odběry vody je hladina vodní nádrže jen velmi lehce pod dlouhodobým normálem. Podobně na tom je úpravna vody v Káraném, kde je dostatečné množství vody akumulované v podzemních polabských pískovcích,“ doplnil.

Člen představenstva SOVAK ČR Ondřej Beneš uvedl, že kromě zajištění retence vody v krajině a rozšíření počtu nádrží, je také důležitý rozvoj infrastruktury. S budováním nádrží však nesouhlasí ekologické hnutí Duha. „Potřebujeme řešit příčiny, tedy mírnit klimatické změny a učinit krajinu zdravější, nikoliv řešit následky, tedy akumulovat vodu v nových přehradách,“ řekl ČTK mluvčí hnutí Jan Piňos.

Ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil na problém s objemem podzemní vody. „Začalo léto a my máme problém. Přibližně pětina všech sledovaných toků u nás dosahuje úrovně stavu sucha. V případě podzemních vod je ve stavu sucha 45 procent sledovaných vrtů a polovina pramenů. Problém má i půda, která není dostatečně nasycená vodou zejména v oblastech jižní a střední Moravy a v západní polovině Čech a Polabí. Východní Čechy jsou postiženy suchem, dá se říci, nepřetržitě už od roku 2015,“ vysvětlil Brabec. Podle něj udělal stát v minulosti mnoho chyb, ale v současnosti se snaží přicházet s opatřeními, která pomohou vodu v krajině zadržet.

„Klimatická změna postupuje rychleji, než všichni očekávali. Zemědělská i lesní půda měly dřív daleko lepší schopnost držet vodu, hlavně kvůli erozi ji ale postupně ztrácely. Dnes je její zadržovací kapacita asi na 50 procentech. Kdyby česká zemědělská půda, které máme asi 3,5 milionu hektarů, byla schopná držet vodu dobře, udržela by jí asi devět miliard kubíků. Ale udrží jí sotva pět miliard. Ten obrovský rozdíl je několikanásobek objemu vody, který udrží Vltavská kaskáda,“ uzavřel Brabec.

 

 

 

Scroll to Top