Slaný se dohodl se Středočeskými vodárnami na provozu vodohospodářské infrastruktury

blank

Středočeské vodárny a město Slaný se dohodly, jak bude provoz vodohospodářské infrastruktury ve městě pokračovat po roce 2019. Média o tom informovala mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

Naše společnost plně chápe záměr vlastníka infrastruktury si provozovat svůj majetek. Proto již několik let vycházíme městu Slaný vstříc postupnými změnami v ukončení termínu smluvního vztahu. Poslední dohodou mezi oběma subjekty mělo být ukončení provozování vodovodu a kanalizace k 31. 12. 2016,“ řekl provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo.

Podle Pobřísla společnost připravila jednotlivé kroky k předání vodohospodářské infrastruktury vlastníkovi k tomuto datu. Aby se předešlo k negativnímu dopadu na obyvatelstvo v dodávce vody a odkanalizování, akceptovaly vodárny žádosti města o prodloužení nájemního vztahu do 31. 12. 2017, respektive do 31. 12. 2019,“ vysvětlil Pavel Pobříslo.

Společnost SVAK se dohodla se Slaným, že provozování vodohospodářského majetku skončí s platností nájemní smlouvy k 31. 12. 2019. Tím je městu Slaný poskytnuta dostatečná lhůta, aby se připravilo na převzetí svého majetku do provozování,“ konstatoval na závěr Pavel Pobříslo.

Scroll to Top