Voda ze Želivky bude ještě kvalitnější, pomůže aktivní uhlí

blank

Na cestě je územní rozhodnutí o stavbě nové technologie a související infrastruktury na úpravně vody Želivka. Úpravna vody s podporou aktivního uhlí zajistí ještě kvalitnější vodu pro více než milion obyvatel.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní město Prahu. Doprava pitné vody do metropole je zajištěna prostřednictvím štolového přivaděče do vodojemu Jesenice I poblíž obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy je tříčtvrtinový. Úpravna zásobuje i část středních Čech a Vysočiny.

Dodávaná pitná voda ze Želivky je velmi kvalitní, ale úprava surové vody naráží na technologické limity. Do vodního díla, které má objem 309 milionů kubíků vody, se dostávají pesticidy, hormony a fosfor. Látky pochází především ze zemědělské výroby. Po roce 2020 by však nebezpečné látky ve vodě zůstávat neměly.

Zakladatel Ochrany Fauny ČR Pavel Křížek uvedl, že existence pesticidů ve vodě je důkaz státní zemědělské politiky České republiky. „Všude na polích je řepka, kukuřice a průmyslové traviny, které se chemicky ošetřují,“ uvedl Křížek.

Územní rozhodnutí určuje umístění haly a také je podle jeho znění patrné, že nic nebrání tomu, aby modernizace úpravny pokračovala podle plánu. Stavební povolení dostane investor zřejmě ještě letos. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a stavět by se mohlo v druhé polovině roku 2018.

Zdroj: Deník

Scroll to Top