Povodí Odry připravuje projekt k ochraně občanů v blízkosti řeky Petrůvky

blank

Voda letos opět ukázala svoji stinnou stránku na Karvinsku. Tamější povodeň potvrdila důležitost protipovodňových úprav na řece Petrůvce, jež by ochránila zástavbu na území Petrovic u Karviné, konkrétně v části Závada.

Realizace protipovodňové ochrany vby vyšla na 55 milionů korun. Jedná se o soubor stavebních objektů a podobjektů, které souvisí s výstavbou hlavní ochranné sypané zemní hráze kolem odvodňovacího systému, který odvádí vody z rybniční soustavy do řeky Olše. Dále se objekty vážou k jednoduchému zvýšení terénu pod železničním objektem.  Ke zmiňovaným objektům patří i podobjekty v podobě odvodnění vzdušné paty hráze, terénní úpravy, úpravy komunikací včetně nutných přemostění a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Během akce bude dotčeno celkem 105 pozemků. Drtivá většina z nich trvale. Všechny se nachází v katastrálním území Závady. Jen 24 pozemků je v majetku obce nebo státu. Zbytek přísluší soukromým vlastníkům a firmám. Povodí Odry jedná s vlastníky pozemků.

Scroll to Top