Lidé na Berounsku pili několik dní přechlorovanou vodu

blank

Až po čtyřech dnech, co lidé v Chrustenicích na Berounsku používali vodu s vysokým množstvím chloru, přišlo varování. Chrusteničtí byli upozorněni, že nemají pít vodu z vodovodu, nevařit z ní a nesprchovat se. Informoval o tom portál iDNES.cz.

Nadměrné množství chloru uniklo do vodovodu v Chrustenicích v oblasti nových rodinných domů a řadovek. Jeden z obyvatel obce, Pavel Štancl, považoval vzniklou situaci za velké selhání dodavatelů vody, firem Pragotrade a VAK Beroun. V pondělí 12. června naměřila pracovnice berounské pobočky krajské hygienické stanice ve vodě 1,3 miligramu chloru na litr. Světová zdravotnická organizace však povoluje maximálně 0,3 miligramu na litr. Podle vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny v Berouně Alena Bulvasové okamžitě omezili užívání vody pro pitný režim a nařídili náhradní zásobování.

Obyvatele rozčílilo, že nebyli informováni včas.  „Voda začala být cítit chlorem už koncem předminulého týdne. V těchto situacích bychom měli být ihned informováni jakýmkoliv způsobem, nikoliv že my budeme na tuto situaci upozorňovat,“ uvedl Štancl, který na zápach upozornil společnost Pragotrade emailem 10. června.

Už v pátek 9. června však Pragotrade kontaktoval jiný občan, který na silný zápach chloru rovněž poukazoval. „O situaci víme od pátku, kdy nás o ní informoval pan Juřík. Ihned jsem telefonoval na VAK Beroun, který zajišťuje kvalitu vody v našem vodovodu,“ napsal po víkendu obyvatelům pracovník Pragotrade Lukáš Čáp. Do pondělí 12. června se však nic nedělo a lidé v obci nevěděli, že vodu nemají používat. Následně informovala Pragotrade opět prostřednictvím emailu o vzniklé havárii a přeposlala lidem vyjádření hygieničky. Ve stejný den se o věci dozvěděla už i obec a během pondělí dovezly VAK do obce cisternu s nezávadnou vodou. Firmy později vyměnily vodu ve vodovodu.

VAK Beroun přijal odpovědnost za větší množství chloru ve vodě, ale trvá na tom, že se o problému dozvěděl až v neděli 11. června. „Náš dispečink přijal ve večerních hodinách v neděli 11. 6. stížnost obyvatele z lokality Pragotrade na zvýšenou přítomnost chloru v pitné vodě. Ráno provedli naši zaměstnanci kontrolu dávkování chloru a zjistili, že vlivem technické závady bylo do vody dávkováno větší množství chloru. Situace byla nahlášena Krajské hygienické stanici a byla s nimi konzultována i nápravná opatření,“ říká Jiří Paul z VAK. Pragotrade se odpovědnosti za situaci i za informování obyvatel zříká.

„Vodu pro Chrustenice neupravujeme, nechlorujeme, pouze zajišťujeme, aby do obce tekla. Systém je takový, že je třeba nejprve kontaktovat hygienu, spousta lidí má totiž všelijaké domácí úpravny. Nejprve je třeba ověřit, že skutečně ve vodě něco je, jinak by mohlo jít o šíření poplašné zprávy,“ tvrdí ředitel Pragotrade Josef Mládek.

Firma Pragotrade není vodárenskou společností, ale zabývá se recyklací stavebního odpadu. V části Chrustenic však staví kanalizaci a zásobuje ji vodou. Obyvatelé si však na práci formy opakovaně stěžují.

Ilustrační foto

 

Scroll to Top