Cena vody se na severu Čech zřejmě nezmění

blank

V Ústeckém a Libereckém kraji je cena vody 93,30 korun za kubík vody. Vliv na to zřejmě nebude mít ani odkup podílu v provozní společnosti od koncernu Veolia.

„Cena vody je takový protipól, ve kterém se pohybujeme. Jeden je péče řádného hospodáře o vodárenský majetek, druhý je sociální únosnost ceny vody. Musíme misky vah vyvažovat,“ uvedl předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra.

Ve čtvrtek 15. června na valné hromadě odsouhlasili akcionáři SVS odkup podílu 50,1 % od Veolie, která podíl vlastní v Severočeských vodovodech a kanalizacích, jež provozují vodohospodářskou síť. Velkou část zaplatí SVS ze svého účelového fondu a zbytek vyřeší krátkodobým úvěrem. Podle ústecké primátorky Věry Nechybové teoreticky hrozí vlivem nákladů s transakcí i zdražení vody.

Znepokojení neskrýval po jednání valné hromady místostarosta Štětí Miroslav Andrt. „Je naprosto absurdní, aby nejchudší region v republice měl jednu z nejdražších vod. Bohužel ale nevěřím tomu, že schválené transakce, které do budoucna zachovávají významný podíl společnosti Veolia na provozování a správě majetku našich obcí a měst, povedou k reálnému snížení ceny vody, kterou by si občané na severu Čech rozhodně zasloužili,“ řekl Andrt. Narážel také na to, že Veolia ze severních Čech úplně neodchází a své know-how a technologie bude zajišťovat v nově založené servisní firmě.

Vedení SVS se snaží situaci uklidňovat. „Provozní smlouva s Veolií původně platná až do roku 2020 skončí bez sankcí již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. Obce a města tak získají více než 400 milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie,“ podotkl Indra. 

SVS vlastní 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 192 čistíren odpadních vod a tisíce kilometrů kanalizace a vodovodů.

Scroll to Top