Prohlášení SVS k tiskové zprávě Ústeckého kraje o údajném majetkovém vstupu do ...

blank

V kompletním znění přinášíme stanovisko Severočeské vodárenské společnosti.

Vedení Severočeské vodárenské společnosti nemá o zájmu Ústeckého a Libereckého kraje majetkově vstoupit do společnosti SVS žádné informace a dozvídá se vše prostřednictvím médií. Nikdo ze zástupců kraje se SVS nejednal a společnost ani neobdržela žádnou nabídku.
Vodohospodářství je v samostatné působnosti obcí coby akcionářů SVS. O majetkovém vstupu krajů do SVS by tak musely rozhodnout samy města a obce, jakékoliv zásahy do samostatné působnosti obcí, byť ze strany kraje, považujeme za neopodstatněné.

Výroky o snižování ceny vody v severočeském regionu ze strany zástupců kraje se bohužel nezakládají na reálných podkladech a odborných expertízách, vnímáme je spíše jako populistické gesto, které ve svém důsledku může společnost SVS i její akcionáře poškodit. Zvláště pak v situaci, pokud se podobné informace objevují bezprostředně před konáním důležité valné hromady, na níž mají akcionáři rozhodnout o budoucím směřování společnosti v oblasti zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020.

Cena vody v severočeském regionu je nastavená tak, aby města a obce mohly v dostatečné míře obnovovat zastaralou infrastrukturu. V současné době se do obnovy infrastruktury investuje 42 % z tržeb za vodné a stočné. Letošní benchmarking Ministerstva zemědělství potvrdil, že se SVS chová zodpovědně a příkladně se o infrastrukturu stará. Benchmarking ukázal, že ostatní vodárenské společnosti napříč republikou mají nesrovnatelně nižší ceny na úkor budoucích generací, které nebudou mít finanční prostředky na obnovu vodohospodářského majetku.

Dobrý stav celé infrastruktury mimo jiné dokazuje skutečnost, že severočeský region neměl problémy s dodávkami vody ani v období, kdy celou ČR sužovala největší sucha – SVS zásobuje vodou přes 1,1 milionu obyvatel a zavážet cisternami musela pouze pár tisíc lidí.

Pokud chce kraj snížit cenu vody pro obyvatele, měl by se zasadit především o to, aby voda nebyla neúměrně zatěžována ze strany státu (25 % ceny vody tvoří odvody státu) a voda nebyla zbytečně zatěžována i ze strany kraje, který po vodárnách vyžaduje neúměrně vysoké poplatky za věcná břemena.

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 budou na valné hromadě akcionáři SVS, tj. zástupci 458 měst a obcí severočeského regionu, hlasovat od odkupu 51% podílu ve společnosti SčVK od společnosti Veolia. Pokud akcionáři odkup podílu odhlasují, stane se SVS 100% vlastníkem SčVK, čímž se voda a s ní spojené provozování vrátí po 24 letech pod plnou kontrolu měst a obcí.

Pokud akcionáři navrhované změny odsouhlasí, zkrátí se provozní smlouva se společností Veolia o dva roky – tj. od 1. 1. 2019 získá SVS nad SčVK plnou kontrolu a dividendy, které by ještě dva roky odcházely do Francie, bude moci využít na financování. Navíc SVS vytvořila fond „2021“, do kterého se díky efektivnímu hospodaření podařilo naspořit výraznou část potřebných financí – důležité je, že prostředky se podařilo uspořit, aniž by bylo nutné snížit tempo obnovy. Na realizaci tohoto záměru má společnost SVS zajištěny dostatečné zdroje financování, neboť jsme zdravá společnost, která je dobře finančně i manažersky řízena.

Jiří Hladík, tiskový mluvčí, Severočeská vodárenská společnost 

Scroll to Top