Dešťovka mate provozovatele, zvedne se zřejmě cena stočného

blank

Stomilionový dotační program Dešťovka určený pro zadržení a využívání většího množství srážek například na zalévání a splachování záchodů zneklidňuje vodohospodáře. Těm se nelíbí, že není příliš jasný způsob, jak změřit a platit vodu, která projde toaletami do kanalizační sítě a následně čistíren odpadních vod.

Lidé využívající dešťovou vodu kromě zalévání i na splachování mohou dostat od ministerstva životního prostředí dotaci 30 tisíc korun a další finanční prostředky na potřebnou úpravu rozvodů v domě. Dešťovka způsobuje problémy například Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, která spravuje vodárenskou a kanalizační síť v desítkách obcí a měst. Podle obchodně-správního ředitele společnosti Jana Havlíčka je nyní komplikované zjistit, kolik dešťové vody zákazník pro splachování využije.

Havlíček uvedl, že zřejmě nejschůdnější cestou by bylo stanovení paušálu, u kterého však nastává problém, jak ho vlastně stanovit, protože je obtížení určit, kolik lidí v domě žije. Havlíček také upozornil, že lidé využívající dešťovou vodu ke splachování musí počítat s tím, že když voda proteče toaletou, stává se z ní voda odpadní.

SOVAK ČR upozornilo, že náklady na čištění odpadních vod mohou v důsledku za „dešťovkáře“ platit ostatní. „Na situaci vypouštění většího množství odpadních vod, ačkoli jediným zdrojem vody je voda odebraná z veřejného vodovodu, zákon o vodovodech a kanalizacích nepamatuje. Není možné připustit, aby náklady spojené s odváděním a čištěním takto produkovaných odpadních vod byly přenášeny na ostatní uživatele veřejné kanalizace, “ stojí ve stanovisku SOVAK.

Podle SOVAKu je nejúčinnějším nástrojem pro snížení negativních následků sucha zasakování srážkových vod v místě dopadu, ne jejich odvádění do kanalizace, byť za účelem splachování kanálů. Se stanoviskem SOVAK se ztotožňuje společnost Moravská vodárenská, která zásobuje 400 tisíc obyvatel na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku. „Jako provozovatel budeme postupovat případ od případu, a to vždy podle technického řešení u konkrétního odběratele. Praxe ukáže, jakým konkrétním technickým nebo výpočtovým postupem se bude při určování množství dešťové vody využívané ke splachování postupovat,“ doplnila mluvčí společnosti Markéta Bártová.

 

Scroll to Top