Díky čisté vodě v Jordáně je vidět až do šestimetrové hloubky

blank

V roce 2014 vodohospodáři dokončili odbahnění padesátihektarové nádrže Jordán v Táboře za půl miliardy korun. Od té doby se kvalita vody v nádrži stále zlepšuje. Problémem však zůstává fosfor, který se do nádrže dostává z přítoků a podporuje vznik sinic a řas. Radnice města plánuje vybudovat srážecí stanici, která by fosfor zadržela.

Teplé počasí zatím přivádí k Jordánu asi stovku návštěvníků denně. Teplota vody ještě nepřesáhla 19 stupňů. Do šesti metrů hloubky u břehu panuje výborná viditelnost. Experti z laboratoře Povodí Vltavy kontrolují vodu pravidelně každých čtrnáct dní od dubna do října.

„V uplynulých letech jsme tak dobrá čísla nezaznamenali. Vodu ale vždy hodnotíme na základě celé sezony, předpokládáme, že kvalita půjde dolů. Záležet bude i na počasí a přísunu živin v povodí v průběhu léta,“ zmínil hydrobiolog Jan Potužák, který se pravidelného měření účastní.

Povodí Vltavy kontroluje vodu v nádrži od roku 2014. Odborníci zjišťují průhlednost vody, koncentraci kyslíku a přítomnost fosforu, který přispívá ke vzniku sinic a řas. „Nádrž je hodně dynamická, za dalších čtrnáct dní může být průhlednost jiná, ale to je jen jeden z faktorů. Jsme teď ve stadiu čisté vody, což bývá na přelomu května a června normální. Skutečný problém může nastat v horní části povodí, odkud se do nádrže dostává hodně živin, které slouží jako zdroj pro růst fytoplanktonu, jehož součástí jsou řasy a sinice,“ upozornil Potužák.

Fosfor se do Jordánu dostává zejména z hospodářsky využívaných rybníků. Ke znečišťovatelům patří obce Chotoviny a Borotín, které sice mají čistírnu odpadních vod, ale nemají terciální stupeň čištění a propouštějí tak fosfor.

Zákon po obcích vybavení čistíren, které by fosfor nevylučovaly, nepožaduje. Borotín už však získal dotaci na dovybavení čistírny. Tím by se odstranil jeden z významných zdrojů znečištění nádrže. Investici plánuje i Tábor. K čistotě vody přispěje zakoupením srážecí stanice, která by měla fosfor zadržet.

„V současné době se připravuje vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci. V budoucnu by se město ucházelo o dotaci. Srážecí stanice by mohla přijít na šest až sedm milionů korun,“ uzavřel vedoucí táborského odboru životního prostředí Jan Fišer.

Foto: www.gymta.cz

Zdroj: www.idnes.cz

Scroll to Top