Budování kanalizace v Kvíčovicích přináší omezení

blank

Na několika místech Kvíčovic na Domažlicku probíhají od začátku roku výkopové práce pro vybudování splaškové kanalizace. Kvůli stavbě dochází k částečnému dopravnímu omezení a svedení dopravy do jednoho pruhu. Během léta dojde na některých místech k úplné uzavírce komunikace.

Nová kanalizace bude stát 19 milionů korun. Na akci Kvíčovicím přispělo 12 miliony ministerstvo zemědělství, o další dotaci úřad zažádá Plzeňský kraj. Starosta obce Jan Bostl prosí občany o shovívavost a upozorňuje na skutečnost, že bude doprava dočasně odkloněna přes Ohučov.

Vybudováním kanalizace však dopravní omezení v Kvíčovicích neskončí. „Ze strany společnosti ČEZ Distribuce bude již v letošním roce pokračovat pokládka elektrického vedení do země. Na další tři roky je v plánu postupně i zbytek obce. Pro obec to znamená nutnost vystavět infrastrukturu pro nové veřejné osvětlení v celé obci.  Dále pak vzhledem k výstavbě kanalizace a nového veřejného osvětlení proběhne rozsáhlá rekonstrukce povrchů místních komunikací a v následujících třech letech postupně i rekonstrukce vozovek III. tříd,“ vysvětlil nutnosti dalších oprav starosta.

Ani těmito stavbami však těžká technika z Kvíčovic nezmizí. „Vzniknou místa pro parkování, chodníky a místa pro přecházení. Nově se bude realizovat i lávka pro pěší, souběžná s hlavním mostem přes Neuměřský potok u kovárny. Dojde k revitalizaci a obnově prostranství na návsi tam, kde je v dané chvíli skládka materiálu a sutě pro stavbu kanalizace,“ uzavřel Bostl.

Zdroj: Týdeník Domažlicko

 

 

Scroll to Top