Některé jednotky dobrovolných hasičů odebírají při soutěžích vodu bez domluvy s provozovatelem ...

blank

Při hasičských soutěžích dochází na Chrudimsku k situacím, kdy si některé jednotky napouštějí nádrže z nejbližších hydrantů. Toto jednání se nelíbí provozovateli sítě, ve většině případů Vodárenské společnosti Chrudim. K podobné situaci dochází na více místech republiky. Informoval o tom Chrudimský deník.

„Hasiči nemůžou bez povolení vodohospodářů odebírat vodu z hydrantu. Výjimkou je hašení požáru, kdy nemusejí žádat o svolení. Pokud to dělají při závodech, jde o nelegální odběr vody a dispečink se bude hlavně v létě na tyto odběry zaměřovat. Mohou totiž zavinit i zkalení vody v potrubí s pitnou vodou,“ upozornil technický ředitel VS Chrudim Petr Kavalír. Na některých místech už mají chrudimští vodohospodáři instalovány chytré vodoměry, prostřednictvím kterých sledují pohyb vody online.

Kavalír však poukázal i na příklad ukázkové spolupráce s jednotkou SDH Slatiňany. „Ano, s vodaři se před soutěžemi domlouváme. Víme, že při odběru třeba padesáti kubíků nejde ani v penězích o drobné. Dohodneme se, že potrubí odkalíme, a vodu pak dostáváme formou sponzorského daru,“ potvrdil velitel jednotky František Rulík.

VS Chrudim zásobuje pitnou vodou 85 tisíc obyvatel a odvádí odpadní vodu více než 50 tisícům obyvatel. Společnost dodává pitnou vodu také do Vodárenské soustavy východní Čechy.

Scroll to Top