Přehrada Vlachovice byla zařazena mezi vládní priority, stát má do roku 2028

blank

Projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář. Vláda ji zařadila ke svým prioritám. Stavba si vyžádá investici ve výši 5,5 miliard korun. Díky tomu, že přehrada nebude zasahovat do chráněné krajinné oblasti, se zrychlí její příprava. Vodní dílo vznikne na Zlínsku zejména kvůli ubývajícím zásobám vody.

Rok 2028. To je milník, ke kterému budou směřovat veškeré přípravy na projekt v podobě stavby vlachovické přehrady. Podle ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka bude rozhodující technická studie, která se momentálně zadává a bude hotová v roce 2018.  Ta přinese také kompenzační opatření, která budou nutná provést v zasažených obcích. Jedná se o Drnovice, Ujezd u Valašských Klobouk, Vlachovu Lhotu, Vrbětice, Vysoké Pole a Tichov. Ve zmíněných obcích se rovněž musí dobudovat kanalizace, čistírny odpadních vod a nastavit přeložky silnic tak, aby vodní dílo nebránilo běžnému životu.

Přehrada bude jednou z největších ve střední Evropě

Přehrada Vlachovice, která by se dala nazvat i stavbou století ve Zlínském kraji, výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování. „Může se stát, že se u nás zvýší intenzita dopravy, protože přehrada přetne cestu mezi Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou. Jestli ji přemostí, povedou po břehu nebo zanikne, to se uvidí,“ popsal starosta Tichova Josef Mudrák.

Povodí Moravy vyčlenilo na průzkumy 40 milionů

Už během tohoto roku by mělo být jasné, jaké bude mít stavba dopady na přírodu. Povodí Moravy na průzkumy a přípravu vyčlenilo 40 milionů korun. Podle mluvčí zemědělství Markéty Ježkové patří Vlachovice mezí vládní priority převážně z důvodu zajištění dostatečných vodních zdrojů v regionu.

Vznikne menší ze dvou navrhovaných variant přehrady

V současnosti je pravděpodobnější, že vznikne menší ze dvou zamýšlených variant přehrady. V případě vodního díla na 50 milionů kubíků vody by přehrada zasahovala až k údolí říčky Sviborky a tím pádem do chráněné krajinné oblasti. Tato stavba však  nebude realizována. Připravovat se tak s největší pravděpodobností bude menší varianta s objemem 30 milionů kubíků.

Okolní obce projekt vítají

Okolní obce se dlouhodobě potýkají s rapidním úbytkem vody ve studních a projekt vítají. Podle vlachovického starosty Zdeňka Hověžáka jsou v oblasti zvyklí, že deště střídá sucho a voda v lokalitě nezůstává. Naopak odtéká pryč a v obci vysychá podloží. Přehrada to podle starosty změní.

Zlínský kraj pomůže s dotacemi

Na projektu se bude výraznou měrou podílet Zlínský kraj, který pomůže starostům dotčených obcí například s dotacemi. Svoji roli zřejmě sehraje i fakt, že náměstek hejtmana kraje Josef Zich je starosta Vysokého Pole, kterého se stavba také týká. V regionu bude působit i koordinátor. Ten bude mít na starost komunikaci s obcemi. Podle starosty Vysokého Pole se z lokality stane příjemné místo pro rekreaci a rybolov.

Foto: Morávka v Beskydech (iDNES.cz)

Zdroj: iDNES.cz

Scroll to Top