Daniel Szórád: Lesy ČR mají letos na vodohospodářské projekty vyčleněno 200 milionů

blank

Daniel Szórád je generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky od dubna 2014. Lesy ČR spravují v tuzemsku 38 tisíc kilometrů vodních toků. Během obsáhlého rozhovoru pro deník Právo, jehož tematickou část pro náš portál zde publikujeme, se dostalo i na téma udržení vody v krajině.

Jste také správci na 38 tisíc kilometrů vodních toků, převážně drobných vodotečí na horních úsecích potoků a řek. Jaká opatření připravujete, aby se podařilo udržet co nejvíc vody v krajině?

Za posledních 30 let se atmosféra Země oteplila asi o jeden a půl stupně. Mění se i srážkové poměry. Respektive padá zhruba podobný objem vody, ale mění se proudění vzduchu. Například na severní Moravu se již nedostává proudění od chladného Baltu. Průměrný srážkový úhrn sice zůstává na obdobné úrovni, ale vinou výpar, a problém je na světě. Celková srážková bilance se zhoršuje. Toto je dlouhodobé hledisko. Samozřejmě sledujeme i aktuální vývoj, kdy je momentálně situace ohledně sucha lepší než třeba před půl rokem. Aktuálně je sucho zejména na jižní Moravě a části Vysočiny i Orlických hor a východních Čech.

Počítat musíme asi i s tím, že Česko je evropským rozvodím. Nic k nám nepřitéká, naopak, co se vypramení, odteče pryč.

Samozřejmě. Důležité jsou i zásobárny podzemních vod. Pokud nastanou tři týdny beze srážek, opět spadneme do srážkového deficitu a sucho bude intenzivnější. Lesní dřeviny sice na tato krátkodobá období sucha také reagují, ale mnohem víc je ovlivňuje dlouhodobý trend. Naše porosty se najednou ocitají v nových klimatických podmínkách. Nejsou schopny tak rychle reagovat. Pokud se pak přidají i další nepříznivé faktory, jako kůrovec, fruktifikace (pozn: vytváření plodu, zrání šišek), napadení houbou václavkou a podobně, může to mít pro dřeviny až fatální následky.

Jak tedy udržet vodu v krajině?

Budujeme suché poldry i retenční nádrže, opravujeme a rekonstruujeme přehrážky. Snažíme se vytvářet nádrže, které následně upravují bioklima v prostředí. Také opravujeme opevnění vodních toků. Letos na podzim chceme například dokončit rekonstrukci opěrné zdi, sanaci břehů a obnovu příčných objektů na Křeptovském potoce v intravilánu obce Běleč-Křeptov v Jihomoravském kraji. Koryto poškodila v roce 2013 povodeň, nyní ho za 12 miliónů obnovujeme. Loni jsme například začali nad obcí Němčice u Litomyšle budovat suchou nádrž, která zachytí povodňovou vlnu. Jde o třicetimiliónovou investici. Na vodohospodářské projekty máme letos vyčleněno 200 miliónů korun.

Scroll to Top