Důkladnější čištění odpadní vody v Křišťanově

blank

V Křišťanově na Prachaticku žije zhruba sto obyvatel. Novou čistírnu odpadních vod využívá asi šedesát z nich.

Tereza Hanousková ze společnost ENVI-PUR uvedla, že nová čistírna je vybavena moderní technologií membránového bioreaktoru z důvodu ochrany vodního toku. „V něm totiž žije perlorodka říční, která je u nás zařazena do seznamu kriticky ohrožených druhů. Moderní čistírna přispívá k ochraně tohoto vzácného živočicha,“ vysvětlila.

Právě kvůli požadavku na vysokou kvalitu vyčištěné odpadní vody se zvolila technologie, která kombinuje biologické čištění a membránovou separaci. „Výsledný odtok je zbaven téměř veškerých nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění,“ doplnila Tereza Hanousková.

Další výhoda technologie spočívá v práci v aktivaci s vysokou koncentrací kalu. „Docílí se tak úspora objemu nádrží, což je žádoucí například při potřebném navýšení kapacity čistíren bez stavebních úprav,“ uzavřela Hanousková.

Scroll to Top