Jak reagují ryby na bagrování? Experti se v Beskydech věnují unikátnímu výzkumu

blank

Horské toky v Beskydech se staly místem pro mimořádný výzkumný projekt. Univerzitní vědci, ochránci přírody, rybáři, vodohospodáři a další odborníci tam pátrají po tom, jak se chovají ryby, když do horského potoku vjede těžká technika. Tématu se věnovala MF Dnes.  

Projekt, který začal v září 2016, skončí letos na podzim. Konečné výsledky budou k dispozici do konce letošního roku. Výzkumný tým se zaměřil na dva druhy ryb – vranku pruhoploutvou a pstruha obecného. Správci jednotlivých toků vytipovali šest míst, kde sledují bagrování a přejezdy těžkých nákladních vozů a dalších šest míst, kde se žádná technika nebo vozy neobjevují.

„Sledujeme například reakci ryb při bagrování. Zda zůstávají na místě, kolik jich uplave a jestli se vrátí. Takový zásah do vodního toku totiž razantně změní ekosystém lokality,“ řekl Miroslav Kubín ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Někde zkoušejí, jak nejefektivněji napravit škody způsobené těžkými stroji. „Pod takovou tíhou vznikne až dnová dlažba, jako kdybyste se pohybovali po chodníku. My jsme do takového prostoru zkoušeli přidávat kameny, dřevo, pařezy, opětovně načechrat štěrky nebo vytvářet umělé tůně. Nyní sledujeme, nakolik to rybí populaci pomůže,“ přiblížil Kubín.

Státní ochrana přírody zatím nechce prozradit přesná místa, kde se výzkum provádí. Co však Kubín uvedl, je to, že se jedná o beskydské toky na Frýdecko-Místecku. Průzkum nepodceňuje sebemenší detaily a několik stovek ryb dostalo čipy, díky kterým ochránci přírody mohou monitorovat jejich pohyb.

Získané výsledky budou sloužit úředníkům, kteří posuzují a povolují zásahy do říčních koryt. Na průzkumu, jehož náklady se zatím pohybují v řádech stovek tisíc korun, se podílí CHKO Beskydy, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravské univerzita, francouzská univerzita Paul Sabatier nebo švédská z Göteburgu. Na projektu také spolupracují Lesy ČR a Český rybářský svaz.

V Beskydech už v minulosti například došlo k zemním pracím, které nikdo neschválil. V roce 2012 někdo z horské říčky Kyčerov odvezl asi 700 nákladních automobilů štěrku, pachatel se nikdy nenašel.

 

 

 

 

 

Scroll to Top