SdruŇĺen√≠ pro rozvoj MS kraje poŇô√°d√° mezin√°rodn√≠ akci Odersk√© f√≥rum

blank

TŇôet√≠ rońćn√≠k diskuzn√≠ platformy, u kter√© bude redakce port√°lu www.vodarenstvi.cz pŇô√≠tomna, se bude konat ve stŇôedu 31. kvńõtna v¬†Bohum√≠nńõ.

Hlavn√≠m t√©matem letoŇ°n√≠ akce je prodlouŇĺen√≠ Odersk√© vodn√≠ cesty z¬†Polska do Moravskoslezsk√©ho kraje. √öńćastnici budou diskutovat o postupu proveditelnosti vodn√≠ho koridoru Dunaj-Odra-Labe nebo o aktivit√°ch, kter√© povedou k¬†obnovńõ dopravy na Odersk√© vodn√≠ cestńõ.

Akce se kon√° pod z√°Ň°titou premi√©rŇĮ a zodpovńõdn√Ĺch ministrŇĮ ńĆeska i Polska, zmocnńõnce vl√°dy pro Moravskoslezsk√Ĺ, √östeck√Ĺ a Karlovarsk√Ĺ kraj JiŇô√≠ho Ciencialy, gener√°ln√≠ho konzula Polsk√© republiky v¬†Ostravńõ Janusza Bilsk√©ho a Opolsk√©ho vojvody Adriana Czubaka.

SdruŇĺen√≠ pro rozvoj Moravskoslezsk√©ho kraje je aktivn√≠ od roku 1990 a v¬†souńćasnosti sdruŇĺuje 130 ńćlenŇĮ. Posl√°n√≠m spolku je prosazovat z√°jmy sv√Ĺch ńćlenŇĮ v¬†souladu s¬†rozvojovou strategi√≠ Moravskoslezsk√©ho kraje v oblastech ekonomick√©ho rozvoje, Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠, rozvoje infrastruktury, vzdńõl√°v√°n√≠ a lidsk√Ĺch zdrojŇĮ.

Scroll to Top