Vodarenstvi.cz u vody: Nad nádrží Morávka v Beskydech

blank

Údolní nádrž na řece Morávce na Frýdecko-Místecku v Beskydech byla jako vodárenský zdroj kvůli narůstajícím požadavkům na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961-1967. Účelem díla je kromě nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžného energetického využití průtoku především zásobování pitnou vodou. Přehrada prošla v letech 1997-2000 rekonstrukcí a byla po několik měsíců vypuštěna. Původní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze ve střední a východní Evropě.
Povodí nádrže činí 63,3 km2, její celkový objem je 12 milionů m3, z toho 5 milionů zásobní, 6,7 milionu retenční a 0,5 milionu stálý. Zatopená plocha činí 80 hektarů.
Surová povrchová voda z údolní nádrže Morávka je do úpravny přiváděna gravitačně, odběr je možný ze dvou horizontů. V kruhové rozdělovací nádrži je voda rozdělena na dvě samostatné technologické linky.
Voda z vodního díla Morávka směřuje do Úpravny vody Vyšní Lhoty provozované společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava gravitačním přivaděčem v délce 9,5 kilometru, s profilem 500 milimetrů a s kapacitou 300 litrů za sekundu a zdvojením v úseku Pražmo-Vyšní Lhoty v profilu 800 milimetrů. Pitná voda z úpravny směřuje přivaděčem s profilem 600 milimetrů do vodojemu v Bludovicích u Havířova, dále přivaděčem Vyšní Lhoty – Tošanovice – Žukov zásobuje Český Těšín a okolní obce. Přivaděč Tošanovice – Třinec zásobuje město Třinec, v 90. letech minulého století byly dokončeny posilovací řady Dobrá – Tošanovice. Propojení do oblasti zásobované z úpravny vody v Nové Vsi je realizováno přivaděčem Dobrá – Frýdek o profilu 500 milimetrů.

Scroll to Top