Splašky ze Sobotína už nebudou končit v potoce

blank

Více než rok se budou obyvatelé Sobotína na Šumpersku potýkat se stavebním ruchem. Vodohospodářská společnost v části obce buduje kanalizaci. Odpadní voda už neskončí v septicích ani v potoce. Hloubit výkopy a pokládat potrubí začali stavbaři v dubnu. Informoval o tom Šumperský deník.  

Na novou síť se v Sobotíně napojí sto dvanáct budov. Investorem dvaadvacetimilionového projektu jsou Vodohospodářská zařízení Šumperk. Patnáct milionů korun z nákladů pokryje dotace. Primárním cílem je, aby se na novou kanalizaci napojilo co nejvíce objektů a snížil se počet těch, kteří vypouštějí odpadní vodu do Klepáčovského potoka. Stoky byly v části Sobotína položeny už v roce 2004. Současná akce odkanalizuje severní oblast obce. Kanalizace se napojí na existující soustavu a odpadní voda poteče do čistírny odpadních vod v Šumperku.

Ilustrační foto

Scroll to Top