Karlovarský kraj obcím přispěje na vodohospodářské stavby

blank

Na výstavbu a modernizaci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod nebo zdrojů pitné vody a úpraven uvolní Karlovarský kraj 12,5 milionu korun. Částka je určena obcím do dvou tisíc obyvatel, které nedosáhnou na dotace z fondů Evropské unie a národních zdrojů.

Úspěšní zájemci o dotaci obdrží sumu ve výši maximálně 80 procent uznatelných nákladů. Dotace však nebude větší než tři miliony korun.

Podle radního pro oblast životního prostředí Karla Jakobce kraj zatím dostal devět žádostí o dotaci. Vzhledem ke značnému převisu požadovaných financí nad částkou, která byla k dispozici, musel přistoupit k poměrnému krácení dotací.

S přispěním Karlovarského kraje tak dojde například k vybudování čistírny odpadních vod v Tepličce, protože má kanalizační síť, která je zakončena septiky s přepadem do řeky Teplé a platnost tohoto vypouštění povrchových vod končí v prosinci letošního roku. Nového vodojemu se dočká i Bublava. Obec byla zásobována vodou z vrtů, ale svojí vydatností a kvalitou neplnily požadavky kladené na pitnou vodu.

Scroll to Top