Jak je možné řešit deficit v zásobování ve východních Čechách a na ...

blank

Jan Cihlář ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba ve své přednášce Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody představil několik konkrétních řešení, jak by bylo možné řešit problémy s nedostatkem zdrojů pitné vody v některých částech naší země.

Zmínil kontroverzní a negativně přijímané plány na rozšíření hnědouhelného povrchového dolu Túrow v Polsku poblíž českých hranic u Frýdlantského výběžku. Podle řady studií by realizace plánu měla negativní dopad na objem vodních zásob a zajištění dostatečného zásobování pitnou vodou v oblasti. Jako možné řešení bylo zmíněno využití povrchových zdrojů v Jizerských horách, tedy nádrží Bedřichov a Josefův Důl, které by vzniklý deficit v odhadované ve výši 406 litrů za sekundu mohly kompenzovat. V přednášce zazněly varianty technických řešení, jak toho dosáhnout.

Další z příkladů popisoval situaci na východě Čech, kde je prostřednictvím centrálního systému v délce 4077 kilometrů zásobováno zhruba 540 tisíc obyvatel především na Náchodsku, Královéhradecku, Pardubicku a Chrudimsku. Podle modelu, který popisuje klimatické změny očekávané v dalších desetiletích, bude potřeba oblast zdrojově posílit k dorovnání očekávaných deficitů. Přednášející popsal výhody a nevýhody jednotlivých řešení, které se pravidelně objevují, jako je zadržení vody v krajině, redistribuce zdrojů, umělá infiltrace nebo stavba nové vodárenské nádrže. Jako jediné řešení vychází kombinace těchto přístupů.

Právě plány na vybudování vodního díla Pěčín v Orlických horách jsou přijímány ekologickými organizacemi a částí občanské společnosti velmi kriticky. Přitom v současnosti plánovaná vodní nádrž je zhruba čtvrtinová oproti původnímu záměru, který v roce 1988 nepřešel do vlastní realizace v důsledku společenských změn. Je projektována také výrazně citlivěji k životnímu prostředí než původní záměr.

Přednáška také řešila možné budoucí varianty řešení deficitu v zásobování pitnou vodou v Pražské metropolitní oblasti a na Rakovnicku. Těmto oblastem se bude věnovat v některém z dalších textů.

Scroll to Top