Nové ekologické prvky na přehradě v Nových Heřminovech

blank

Přehrada Nové Heřminovy, součást protipovodňových opatření na horní Opavě, bude znamenat také zlepšení kvality vody v tocích. Náklady na instalaci ekologických opatření se vyšplhají na 1,9 miliardy. Nové Heřminovy budou obsahovat ekologické prvky, které v Česku doposud nebyly realizovány. Jedná se o migrační propustnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je navržena z bezpečnostních důvodů jako tížná betonová hráz, má však řadu dosud v Česku unikátních ekologických prvků. Prvním z nich je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování – migraci – zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí,“ řekl technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Jedná se o čtyřkilometrový dlouhý potok či náhon, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a bude pak po levém břehu sledovat nádrž, zvláštním propustem projde hrází a následně bude po několika serpentinách zaústěn do Opavy pod hrází. Potok je navržen po diskuzi s experty jako přírodní koryto, které propojí řeku Opavu pod a nad nádrží.

„Dalším novým prvkem je způsob převádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky jsou totiž ekology velmi ceněným materiálem, který zajišťuje dynamiku vývoje koryta a vhodné životní podmínky pro mnoho říčních organismů,“ konstatoval Petr Březina.

Nad Novými Heřminovy vznikne sedimentační nádrž, kde se usadí štěrky po případné povodni. Pak se budou převážet pod nádrž, kde bude další prostor a tam si je řeka odnese. Aby sedimentační i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, prověřoval se a upravoval jejich návrh na hydraulických modelech VUT v Brně.

„Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy do nádrže. Rozrameněním toku zde vznikne tzv. říční delta s měnícími se rameny a bohatou vegetací. Jako kompenzační opatření k přehradě jsou potom podobné přírodní úpravy toku, tzv. revitalizace, navrženy také na Opavě pod nádrží, vždy v úsecích mezi obcemi,“ doplnil Petr Březina.

 

Scroll to Top