VOD-KA 2017: Vlasák – očekáváme přes deset tisíc návštěvníků

blank

U příležitosti konání vodohospodářské výstavy VOD-KA upozornil ministr zemědělství Marian Jurečka v tiskové zprávě, kterou vydal SOVAK ČR, na skutečnost, že kanalizační síť v České republice byla v loňském roce prodloužena o 1257 kilometrů na 41 141 kilometrů.  Podle ČSÚ je v současnosti v zemi 2554 čistíren odpadních vod napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu. To vše je důkazem toho, že to v zemi s péčí o čištění odpadních vod myslíme vážně.
Podle Jurečky je jedním z klíčových úkolů jeho resortu chránit obyvatele nejen před povodněmi, ale i suchem a zajistit dostatek pitné vody pro všechny obory lidské činnosti, protože je pro ně nezbytná.
Ředitel pořádajícího SOVAK ČR Oldřich Vlasák uvedl, že veletrh je zaměřený především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech.
Minulý ročník výstavy přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 metrů čtverečních. Očekává se vyšší účast než v minulých ročnících. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl ředitel společnosti Exponex, která výstavu organizuje,Aleš Pohl.

Scroll to Top