Nový model provozování na Šumpersku? Najít optimální řešení bude obtížné

blank

Analýza dala obcím a městům na Šumpersku jasnou odpověď, jak nejefektivněji provozovat vodárenství po roce 2020. Nejvýhodnějším tahem bude podle analýzy odkoupení Šumperské provozní vodohospodářské společnosti od francouzského Suezu. Novým majitelem by se stala společnost Vodohospodářská zařízení, kterou vlastní města a obce na Šumpersku. Vodohospodářská zařízení si nechala vypracovat analýzu od poradenské firmy a její výsledek představila zastupitelům v Šumperku. Současná provozní společnost však drží v rukou silné karty. Tématu se věnovala MF Dnes.

Experti zdůrazňují, že odkup musí proběhnout za výhodnou cenu bez dopadu na výši vodného a stočného. Další provoz by zajistila společnost zřízená a vlastněná VHZ. „Setkáváme se s názory, že vše se dělá na míru Francouzům. Musím to odmítnout. Naším cílem je zajistit takový model, který bude pro náš region co nejvýhodnější, nebude snížena kvalita služeb a zajistí co nejpřijatelnější cenu vody, pokud možno bez nárůstu,“ uvedl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Otázkou však zůstává, kde je hranice výhodné ceny. Suez může mít podle některých názorů zájem cenu transakce navyšovat, aby se stala pro VHZ nepřijatelnou.

ŠPVS by mohla být při transparentním výběrovém řízení zvýhodněna

Další varianta spočívá ve výběru nového provozovatele v transparentním výběrovém řízení a uzavření nové smlouvy s vítězem. Podaří se však nastavit rovné podmínky tak, aby nebyla zvýhodněna ŠPVS, která disponuje technikou, dispečinkem a informačním systémem? „Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, bude se soutěžit zakázka včetně dispečinku a softwaru. Buď se podaří dispečink odkoupit od ŠPVS, a potom pronajmout vítězné společnosti, nebo bude soutěž včetně dodávky úplně nového dispečinku a informačního systému, aby nebyla ŠPVS jakkoli zvýhodněna,“ uvedl Suchomel. Dispečink i informační systém má patřit vlastníkovi jako v minulosti, v tomto případě VHZ, ale tehdejší vedení společnosti o tyto nástroje nejevilo zájem a prodalo je ŠPVS.

Vybudování zcela nové provozní společnosti? Téměř nereálné

Třetí možnost řešení je tzv. smíšený model, který spočívá v odkoupení ŠPVS od Suezu a včlenění do VHZ, která by se stala jak vlastníkem, tak provozovatelem infrastruktury. I tady by však záleželo na finančních představách současného provozovatele, který tak drží výhodné karty. Jako méně pravděpodobné se jeví to, že si bude VHZ služby najímat od soukromých subjektů a téměř nereálné je vybudování zcela nové provozní společnosti.

Názory na provozování se liší, najít nejschůdnější řešení bude obtížné

Pohledy na provozování vodohospodářství na Šumpersku se liší. „Každý model má svá pro a proti. Bylo by populistické teď říct: provozujme si vodárenství sami, když nevíme, co přesně to bude obnášet. Je potřeba vše detailně prověřit, protože každý model má svá úskalí,“ mínil například starosta Mohelnice Pavel Kuba. Jasno má třeba starosta Zábřehu na Moravě František John, který chce pokračovat bez současného provozovatele. „Měli bychom pokračovat bez Francouzů, ale neprovozovat vodárenství sami, protože by do toho šla politika a snaha dělat trafiky. Tohle musí být odborná věc. V každém případě bychom ale měli najmout českou firmu,“ přidal starosta Mírova Lubomír Pejchal. Podle Suchomela bude hledání optimálního řešení mimořádně obtížné a na stůl bude před finálním rozhodnutím potřeba předložit co nejvíce argumentů.

Scroll to Top