Letošní hlavní úkol v Kněževsi je jasný: Dostavba kanalizace

blank

Kněževes na Rakovnicku má před sebou jeden klíčový projekt pro letošní rok, a tím je dostavba kanalizace. Za její hotovou část už navíc splácí obec úvěr. 

„Z loňského roku máme projektovou dokumentaci, hotové je výběrové řízení. V prosinci jsme podali žádost o dotaci ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí by mělo být v červnu, takže výstavba druhé a třetí etapy kanalizace začne ještě letos. Stavební firma je rovněž vysoutěžená,“ informovala starostka Alena Králičková. Po dokončení projektu budou odkanalizovány dvě třetiny Kněževsi. Náklady akce jsou vyčísleny na patnáct milionů korun. Finanční podíl municipality je 34 procent.

Kněževes v současnosti splácí úvěr21 milionů korun za první etapu kanalizace, kdy se stavěla čistírna odpadních vod a kanalizace v Krokově ulice a dále síť směrem na Kolešovice a Přílepy.

 

Scroll to Top