Severočeská vodárenská společnost zahájí investiční akci roku 2017

blank

Kanalizace v Chabařovicích byla uvedena do provozu v roce 1956. Kamerová prohlídka ukázala špatný technický stav stoky. Důsledkem je nátok balastních vod a vznik kaveren. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Souběžně s částí trasy kanalizace je veden vodovod z litiny v průměru 80 milimetrů. Vykazuje korozi a inkrustaci do 30 % a je poruchový. Vyměněn bude zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 23 stávajících domovních vodovodních přípojek, 36 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i rekonstrukce 12 kanalizačních šachet. Investorem akce je SVS. Stavební práce by měly být dokončeny 30. listopadu 2017. Na Ústecku letos SVS naplánovala celkem 21 staveb.

Scroll to Top