S blížícím se létem přichází napouštění bazénů, služby nabízejí i Středočeské vodárny

blank

Předcházet problémům při napouštění domovních bazénů pomáhá v České republice řada vodárenských společností. Mezi ně patří také Středočeské vodárny. Lidé mohou zažádat o napuštění bazénů z přistavených cisteren.

Tento způsob plnění bazénů je výhodný hlavně tím, že odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto nárazový odběr není dimenzována a předchází se rovněž problémům s tlakem a případným zákalem. Tyto nárazové odběry pitné vody, zapříčiněné rychlým napouštěním bazénů, způsobují zásadní zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí. Důsledkem může být překročení limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat,“ vysvětluje Pavel Pobříslo.

K dalším problémům spojených s napouštěním bazénů ze sítě může patřit pokles tlaku ve vodovodním řadu, který se negativně projeví i u dalších odběratelů.S nástupem teplého počasí vyřizujeme v průměru 3 – 4 objednávky denně na dopravu vody cisternou do venkovních bazénů. Počet vyřízených objednávek záleží na vzdálenosti a množství požadované vody,“ uvedl vedoucí střediska vodovodů Kladno Marek Holubovský. V loňském roce Středočeské vodárny obsloužily necelých 300 zákazníků a letos už služeb společnosti využilo téměř 100 vlastníků domovních bazénů.

 

Scroll to Top