Tisková konference v Ostravě: Polanka a Klimkovice se dočkají protipovodňových opatření

blank

V Moravskoslezském kraji se připravují další bezpečnostní prvky proti velké vodě. Účelem je zajištění ochrany obyvatel na vodním toku Polančice a na jeho přítocích Rakovci a Mexickém potoku. Náklady byly vyčísleny na 173 milionů korun. Realizace staveb by měla začít v roce 2018 a skončit o dva roky později. Informace zazněly na tiskové konferenci, na které byla přítomna redakce portálu vodarenstvi.cz.  

Projekt je rozdělen na tři stavební akce. První se týká úpravy Polančice a přítoků Rakovec a Mexický potok. Dále by měly přijít na řadu dvě výstavby suchých nádrží na Polančici.

„Navrhované úpravy vodního toku zvýší kapacitu koryta na průtok dvacetileté vody. Realizací suchých nádrží na Polančici a Rakovci bude možné zadržet stoletou povodňovou vlnu a transformovat ji na neškodný průtok. V případě výstavby suchých nádrží budou obvod Polanka nad Odrou a město Klimkovice chráněny proti stoleté vodě. V nově ochráněných lokalitách dojde ke změně záplavových území, což pozitivně ovlivní i stavební činnost,“ uvedl na tiskové konferenci investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Z důvodu nevyřešených majetkoprávních projednání bude objekt protipovodňové úpravy vodního toku Polančice rozdělen na dvě etapy podle katastrálních území Polanky nad Odrou a Klimkovic. V případě první etapy v Polance nad Odrou bude nutné požádat o vydání územního rozhodnutí. V případě Klimkovic nejsou stále dořešena majetková projednání s vlastníkem pozemků, což je samotné město. Pro objekt suché nádrže na Rakovci bylo o vydání územního rozhodnutí požádáno v únoru 2017 a pro suchou nádrž na Polančici Povodí Odry předpokládá podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v červenci letošního roku.

Foto: Údolí Polančice

Scroll to Top