Milionové sankce za znečištění životního prostředí

blank

Pokuty celkově za více než 22 milionů korun udělila v loňském roce v Plzeňském kraji Česká inspekce životního prostředí. Půlmilionovou pokutu například dostala od ČIŽ firma STEATIT. Provinila se vypouštěním předčištěných splaškových a technologických vod do dešťové kanalizace v Klenčí pod Čerchovem. Pro tuto firmu se nejednalo o první peněžitý trest.

Scroll to Top