Další jeseteři se v řekách objeví v červnu

blank

Povodí Moravy naváže na loňské vysazení prvních kusů jeseterů při příležitosti projektu „LIFE Sterlet“. Ten má za cíl obnovu této ryby v českých vodách. Celkově poputuje tento rok do řek pět tisíc ryb.

„Jeseter malý se velmi vzácně vyskytuje také v Moravě a dolní Dyji. Povodí Moravy se rozhodlo myšlenku obnovy jeho populace podpořit a do oblasti soutoku řek Moravy a Dyje ročně vysadí pět tisíc nedospělých jedinců tak, aby byla založena populace, která se dokáže sama reprodukovat,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Povodí Moravy se připojilo k projektu „LIFE Sterlet“, který odstartoval v září 2016 ve Vídni. Kromě Povodí Moravy jsou do projektu zapojeny také Univerzita přírodních zdrojů a věd ve Vídni, Institut hydrobiologie a managementu vodních ekosystémů, město Vídeň a Institut zoologie Slovenské akademie věd. Akci koordinuje Institut hydrobiologie a managementu vodních ekosystémů Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni.

Jeseter malý je jeden z nejstarších druhů ryb, které se v Česku objevují ,a nachází se na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody.

Scroll to Top