Vodohospodáři v Mladé Boleslavi přivítají hosty

blank

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou sto tisíc obyvatel Středočeského kraje. Odvádí a čistí také vodu odpadní. Lidé, kteří mají zájem se seznámit s tím, jak se použitá voda čistí, mohou 20. května využít dne otevřených dveří, protože společnost zpřístupní provozy čistíren odpadních vod na Podlázkách a na Rečkově.

Scroll to Top