Vodní nádrž v Drahotuších čeká šestimilionová rekonstrukce

blank

Nádrž v Drahotuších u Hranic na Moravě byla postavena v 60. letech minulého století a slouží jako protipovodňové opatření i místo ke sportovnímu vyžití. Důvodem plánované modernizace jsou závady, kvůli kterým už nemohou vodohospodáři regulovat výšku hladiny. Stavební práce na nádrži začnou příští rok.

„Zásah je nutný kvůli zjištěným závadám. Nefunkční výpustné zařízení neumožňuje vodohospodářům manipulovat spodní výpustí. Závada sice neohrožuje bezpečnost vodního díla, ale není možné kvůli ní regulovat výšku hladiny. Nádrž je navíc zcela zanesena a kvůli navrženým opravám musela být vypuštěna,“ řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Odborníci vylovili z nádrže ryby a přemístili vodní živočichy do jiných revírů.

Hladinu nádrže začali vodohospodáři snižovat v březnu rychlostí 15 centimetrů denně. „Na celý průběh vypouštění nádrže dohlížel odborný biologický dozor, který zajišťoval, aby nedocházelo k poškozování či zraňování vodních živočichů,“ doplnil Chmelař.

Nyní je na programu kvantifikace množství nánosů, poté se připraví projektová dokumentace oprav. Až pak se mohou odborníci zaměřit na odtěžení sedimentů a potřebných oprav spodní výpusti, bezpečnostního přepadu, hráze i narušených břehů. Po rekonstrukci vodohospodáři nádrž opět napustí.

Naposled se čištění drahotušské přehrady konalo v 80. letech. Povodí Moravy převzalo správu nad nádrží teprve před pěti lety po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy.

Scroll to Top