Petr Konečný: Nakládání s odpadní vodou je v Ostravě na špičkové úrovni

blank

V souvislosti s životním prostředím se v Ostravě hovoří především o ovzduší. Nedílnou součástí životního prostředí je však i odpadní voda. Jak to v této oblasti vypadá, se zeptal týdeník 5plus2 ředitele společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petra Konečného.

 V rámci ochrany životního prostředí není odpadní voda v Ostravě hlavním tématem. Čím to je?

Ostravany nejvíce trápí kvalita ovzduší, a proto se o ní mluví nejvíce. Je ale dobře připomínat, že existuje oblast ochrany životního prostředí, kde je Ostrava na špičkové úrovni. A to je právě nakládání s odpadní vodou z kanalizace, respektive její čištění. Vyčištěná voda, která vytéká do Odry z ústřední čistírny odpadních vod, je v řadě parametrů lepší než samotná voda v řece.

Kde a jak se odpadní voda v Ostravě čistí?

Tím nejdůležitějším místem je právě Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která v loňském roce oslavila rovných dvacet let od uvedení do provozu. I díky ní kleslo znečištění v Odře patnáctinásobně a došlo k druhovému i množstevnímu obohacení rybí populace.

O čištění vody se v Ostravě stará OVAK, ale potrubí a čistírny patří městu. Je to tak?

Přesně tak. Město si najalo na profesionální správu své infrastruktury provozní firmu OVAK a přeneslo na ni všechna rizika a odpovědnosti spojené s kvalitou služby. A troufám si říci, že je s jejími službami spokojeno. Významným akcionářem OVAK je francouzská skupina SUEZ, světový technologický leader v oblasti provozování vodárenských a kanalizačních sítí, včetně čištění odpadních vod. Díky tomu máme přístup k nejnovějším technologiím a postupům, které dle možností zavádíme, a řada z nich slouží přímo občanům. Městu patří infrastrukturní majetek a je také významným akcionářem OVAK, silně zastoupeným ve správních orgánech, takže může řadu věcí přímo ovlivnit a má vše pod kontrolou.

Je tedy ještě něco, co by se dalo v rámci čištění odpadní vody v Ostravě zlepšit?

Tak především je třeba dokončit dostavbu kanalizace v oblastech, kde ještě není nebo je existující kanalizace napojena do vodních toků na tzv. volných výustech. A nesmíme zapomínat ani na větší uvědomění občanů i firem, pokud jde o nakládání s odpadní vodou. Rezervy jsou například v nakládání s odpadní vodou v septicích nebo žumpách. Ze zákona existuje povinnost tyto pravidelně vyvážet a doložit, že voda byla správně zlikvidovaná. Kdo si tuto službu objedná u nás, tak může být v naprostém klidu a má jistotu, že voda skončila v jedné z čistíren odpadních vod. Kdo takový doklad nemá, porušuje zákon. Což platí i v případě, kdy je odpadní voda odváděna do dešťové kanalizace.

Scroll to Top