Jarmila Rážová: Tichý zabiják se může projevit až po letech

blank

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová říká, že nejčastěji nevyhovují při kontrole vzorků vody ze studní mikrobiologické ukazatele. Publikujeme rozhovor, který vyšel na zpravodajském portálu Náš REGION.

 Co především způsobuje znečištění vody ve studních?

Nejčastěji nevyhovují mikrobiologické ukazatele a z chemických ukazatelů pak zaznamenáváme zvýšený obsah dusičnanů. Další nežádoucí ukazatele se vyskytují v závislosti na lokalitě. Může se jednat o uran, těžké kovy a podobně.

Jaké látky ve vodě ve studních mohou být zdraví škodlivé?

Mikrobiologické ukazatele mohou způsobit přenos infekčního onemocnění a jsou tedy škodlivé bezprostředně. Naproti tomu chemické látky škodí až při dlouhodobé expozici. Látky karcinogenní, například benzen a dusičnany, pak působí při mnohaleté expozici. Při hodnocení rizik se počítá s desítkami let.

Jaké dopady na zdraví může mít pití vody s vysokým obsahem dusičnanů a železa?

Dusičnany, zejména v kombinaci s mikrobiální kontaminací vody, mohou vést u kojenců k rozvoji methemoglobinémie, což je onemocnění, při němž se na krevní barvivo nedostatečně váže kyslík a dochází k takzvané cyanóze kojence, tedy k namodralému zbarvení kůže a sliznic. Při dlouhodobém mnohaletém působení se může vyvíjet onemocnění rakovinou. Pokud jde o železo, jeho vyšší hodnoty se projeví na chuti vody, sekundárně pak zabarvením vody komplikuje užití vody v domácnosti.

Jaké procento středočeských domácností pije vodu ze studní?

Z vlastních zdrojů je vodou zásobeno přibližně 17 procent domácností.

Testují středočeští hygienici vodu ze studní?

Ne, kontrola kvality vody je v tomto případě věcí vlastníka studny. V rámci krizové situace v době záplav jsme prováděli pouze odběry vzorků vody ze zaplavených studní po jejich asanaci a v tomto případě 95 % výsledků nevyhovovalo.

Jak hlídají hygienici stav pitné vody z veřejných vodovodů ve Středočeském kraji?

KHS kontroluje jak jakost vody dodávané do veřejných vodovodů, tak i další povinnosti provozovatelů veřejných vodovodů. Ti jsou v případě nekvalitní vody povinni provést opatření k odstranění nežádoucího stavu. O situaci jsou povinni informovat odběratele a případně zajistit náhradní zásobování.

Mají lidé šanci poznat, že s pitnou vodou není něco v pořádku?

Zabarvení vody nebo její neobvyklý zápach jsou známkou, že může být závadná, ostatní ukazatelé jako dusičnany a podobně jsou prokazatelné pouze laboratorními rozbory.

 

Scroll to Top