Nové číslo čtvrtletníku Z první ruky je tady

blank

Jarní číslo čtvrtletníku SmVaK Ostrava se primárně zaměřuje na dvě témata. Patří mezi ně investice společnosti do infrastruktury v uplynulých letech i v současnosti a odpadní voda, která se stala mottem letošního Světového dne vody.

V úvodníku generální ředitel společnosti Anatol Pšenička popisuje, k jakým změnám v posledních letech v čistírenství došlo a co veřejnost v této oblasti čeká s ohledem na schvalovanou legislativu. Texty se věnují například rozborům odpadních vod v laboratořích nebo výzvě ministerstva životního prostředí zacílené na podporu domácích čistíren odpadních vod.

Nechybí článek o významné rekonstrukci strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí a opavské čistírny odpadních vod. Oba projekty patřily k nejzásadnějším investičním akcím společnosti v uplynulých dvou letech. Čtenáři se dočtou také o dalších investicích v roce 2017.

Poslední číslo obsahuje i pokračování seriálu Cesty vody, který se zabývá změnou v přístupu k zacházení s vodou v domácnostech v posledních desetiletích. V textu se také čtenáři dočtou, které plány byly pro vodohospodářství připraveny v tehdejším Severomoravském kraji a jaká je realita dnes.

Magazín nezapomněl ani na ekologickou výrobu elektřiny a tepla v provozech SmVaK Ostrava. V neposlední řadě se dostalo na odpovědné projekty společnosti zahrnuté pro motivované zaměstnance v programu Plaveme v tom spolu!, a také na aktivitu samotných zaměstnanců, jako je například dobrovolné dárcovství krve nebo pomoc nemocné dívce uspořádáním charitativní společenské akce. 

Kompletní čtvrtletník je pro čtenáře k dispozici zde.

Scroll to Top