Voda z Velké Střelné, zdroje, který zásobuje Město Libavá, bude pečlivě monitorovaná

blank

Před několika týdny jsme informovali o situaci ve Městě Libavá, kde byl zjištěn nadlimitní obsah uranu ve vodě. Ten se do vody dostal kvůli horninové skladbě půdy. Hygienici nařídili městu pravidelné kontroly. Úkolem armády pak bude během dalších 12 měsíců koncentraci uranu snížit. Pomoci má speciální technologie.

Nadlimitní obsah uranu ve vodě zjistili při expertize odborníci ze Zdravotního ústavu Ostrava. Ve vodě z úpravny Velká Střelná bylo až 27,4 mikrogramu uranu, norma však dovoluje maximálně 15 mikrogramů. Vodu by podle expertů neměly pít děti a těhotné ženy. Ve Městě Libavá s pěti stovkami obyvatel,je v současnosti zajištěno náhradní zásobování.

Nařízení hygieniků zní, že obec musí podrobit vodu kontrole minimálně čtyřikrát za rok. Dočasně bylo stanoveno maximální množství uranu ve vodě z Velké Střelné na 25 mikrogramů. Výjimka to povoluje, což potvrdila ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Olomouci Eva Cehovká.

Armáda chce do léta upravit technologii čištění vody z podzemního zdroje tak, aby snížila množství uranu na přijatelnou úroveň. Organizace Armádní servisní oslovila firmy, které se tím zabývají a jednotlivé návrhy na zlepšení situace posoudí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Scroll to Top