SOVAK ČR otevírá studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací

blank

S cílem přispět ke zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací a zainteresovaných pracovníků přichází Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na podzim bude pro zájemce připraven nový studijní program. Informuje o tom poslední vydání časopisu SOVAK.

Český vzdělávací systém bude bohatší o další obor. Ten poskytne odborné vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů a kanalizací. Absolventi splní kvalifikační požadavky podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Zastřešení studijního programu schválilo představenstvo SOVAK ČR.

Program je připraven ve spolupráci s Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě a Institutem environmentálních služeb. Celkem se skládá z třinácti dvoudenních kurzů, které budou zakončeny maturitní zkouškou z předmětu Vodohospodářské stavby.

Kdo se může programu zúčastnit? Pracovníci s ukončeným středním vzděláním s maturitou mimo vodohospodářský obor, pracovníci s výučním listem z některého z technických oborů, absolventi vodohospodářských škol, kteří si chtějí obnovit znalosti z oboru, pracovníci veřejné správy, projektanti a specialisté na inženýrskou činnost v oboru vodovodů a kanalizací nebo provozovatelé vodovodů a kanalizací. 

Foto: www.vstecb.cz

Scroll to Top