V Lovčicích vybudovali kanalizaci za 54 milionů korun

blank

Na Hodonínsku mají důvod k radosti. Lovčice už nemusí dále žádat o povolení k vypouštění splašků do Lovčického potoka. Ty se teď dostávají do čistírny odpadních vod v sousedních Ždánicích.  Novinářům to řekl lovčický starosta Václav Tvrdý.

Stavba nové kanalizace na jihu Moravy trvala zhruba rok. „Položili jsme nové potrubí, vybudovali přípojky k rodinným domům a na několika místech i odlehčovací komory, které slouží při větším naplnění vodou. Například při dešti zajistí odtok přebytečné vody do potoka,“ uvedl Tvrdý.

Díky kanalizaci teď obec ušetří. „Nadále nebudeme muset žádat o povolení odboru životního prostředí k nakládání s odpadními vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu obce do vodního toku Lovčický potok a Jordánek. Do budoucna by vyměřená paušální částka za vypouštění odpadních vod byla rozhodně vyšší, než jaký je předpokládaný náklad stočného,“ doplnil Tvrdý.

Se společností Vodovody a kanalizace Hodonín řešila obec i výši stočného 13,16 Kč za metr krychlový. „Odběr pitné vody včetně stočného nepřekročí hranici 42 korun bez DPH za metr krychlový. V porovnání s okolními obcemi, kde se odběr pohybuje kolem 75 korun, je jasné, že máme nižší náklady díky obecnímu vodovodu i prameništi, které je v naší správě,“ uzavřel starosta.

Scroll to Top