Rekonstrukce Šance je v plném proudu, po dokončení zvládne několikanásobný nápor vody

blank

Modernizace vodního díla Šance začala v září 2015 a dokončena by měla být v červenci 2018. Náklady se vyšplhají na 440 milionů korun. Po rekonstrukci by měla přehrada zvládnout až desetinásobně větší povodeň než před dvaceti lety.

Šance na Frýdecko-Místecku jsou v provozu od roku 1969 a jedná se o víceúčelové vodní dílo. Primárním účelem přehrady je dodávka surové vody pro Úpravnu vody Nová Ves, kterou provozují SmVaK Ostrava. Šance patří zároveň s Morávkou k jedněm z nejkvalitnějších vodních zdrojů v České republice.

V současnosti už je vybudován nový bezpečností přeliv. V letošním roce budou hotové všechny betonové konstrukce ve skluzu a vývaru a oba mosty na koruně a u vývaru. Z větší části budou dokončené práce na nové koruně hráze, proběhne rekonstrukce odběrné věže a bude provedena hrubá stavba nového provozního zařízení a dotěsnění injekční clony vodního díla.

„Během rekonstrukce se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar pro odvedení extrémního množství povodňové vody. Přehrada Šance bude schopna utlumit až 10x větší množství vody než protékalo řekou Ostravicí v roce 1997, kdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu.  Dalším přínosem je zvýšení stability hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Rekonstrukce je pravidelně kontrolována technicko-bezpečnostním dohledem a zatím nebyly z dosavadního měření zjištěny žádné negativní a neočekávané vlivy stavby. „Již v roce 2013 byla pro zlepšení bezpečnosti hráze vybudována odvodňovací štola, která zachytí vody přitékající pod povrchem do profilu hráze z masivu Smrku. Ražená drenážní štola doplněná svislou šachtou včetně soustavy drenážních prvků je umístěna v levém svahu pod hrází. Běžně je štolou odváděno 3-5 litrů vody za sekundu a v případě extrémních srážek se však může jednat až o 150 litrů za sekundu. Součástí prací s náklady ve výši 43,8 milionu korun byla obnova injekční clony v levém zavázání hráze,“ doplnil ředitel závodu Frýdek–Místek Dalibor Kratochvíl.

Scroll to Top