Povodí Odry zve občany na projednání řešení protipovodňových opatření na horní Opavě

blank

Poslední debata se v Nových Heřminovech konala 15. března. Podle Povodí Odry, které v poslední době zaznamenalo podle svého vyjádření řadu dezinformací ohledně plánovaných protipovodňových opatření, je nutné uvést vše na pravou míru. Další projednání se proto v obci uskuteční 26. dubna od pěti hodin odpoledne.

„Jako správce povodí pokládáme debatu o způsobu řešení protipovodňových opatření na horní Opavě za ukončenou, přesto považujeme za potřebné, Vám občanům Nových Heřminov, znovu objasnit, postup výběru zvolené varianty s menší nádrží,“ uvedl generální ředitel podniku Jiří Pagáč. Dalším tématem k diskuzi bude i odpadní kanalizace pro obec.

„Neméně důležitým tématem je protipovodňová ochrana obce Nové Heřminovy, která je v současné době na úrovni dvacetileté vody. Pokud vedení obce nepodá žádost na zvýšení povodňové ochrany obce na stoletou vodu, nebude využita dotace a ochrana území obce bude ponechána na stávající úrovni, “ dodal Jiří Pagáč.

Scroll to Top