V Brněnské přehradě je o 30 tun nepořádku méně. Úklid pokračuje

blank

Pracovníci Povodí Moravy odstraňují z Brněnské přehrady naplavený nepořádek v podobě větví, odpadků a pet lahví. Z okolí hráze bylo odvezeno 30 tun naplavenin, které byly vytaženy těžkou technikou. To je z této oblasti dvojnásobek než v loňském roce.

Další desítky tun nepořádku odstraní vodohospodáři ze zátok. Například v Rakovecké zátoce jejich množství odhadují také zhruba na třicet tun.
Naplaveniny jsou tříděny. Odtěžené dřevo se suší na meziskládce, odpadky se ukládají na skládce. Práce budou pokračovat i v dalších dnech. Úklid přehrady probíhá každoročně před zahájením plavební sezóny.

Scroll to Top