Ministerstvo zemědělství připravilo nový dotační program pro vodovody a kanalizace

blank

Program je určen zejména pro obce nebo části měst do tisícovky obyvatel a podporuje nové vodovody, úpravny vod, kanalizace a čistírny odpadních vod. Dále se bude soustředit na boj se suchem a nedostatkem vody. Jedná se také o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav včetně posilování akumulace pitné vody pro obyvatelstvo. Výše dotace je vyčíslena na jednu miliardu korun. Žádosti o podporu začnou být přijímány 24. dubna 2017 a skončí 31. srpna letošního roku.

Více informací je k dispozici zde.

Scroll to Top