Nezanedbávejte kontrolu vody z domácích studní, doporučují vodohospodáři

blank

Voda ze soukromých studní sice nepodléhá dle platné legislativy pravidelnému dozoru , ale Pražské vodovody a kanalizace ji doporučují minimálně jednou za rok nechat zkontrolovat. Informoval o tom mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

„Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl Mrázek. Společnost nabízí majitelům studní základní rozbory pitné vody za tisíc korun.

V roce 2016 provedla laboratoř PVK 360 vzorků právě ze soukromých studní a v drtivé většině případů kvalita vody neodpovídala alespoň v jednom parametru vyhlášce, kterou stanovily hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji se jednalo o mikrobiologické ukazatele. Často byly také překročeny limity dusičnanů. V případě překročení hygienického limitu je součástí analýzy vody i navržení vhodného řešení pro zlepšení situace.

Scroll to Top