Polohu systému, který bude čerpat důlní vodu pod Kladnem, určí matematický model

blank

Vláda ve středu projedná návrh opatření bránících kontaminaci důlní vody v Kladně. Projekt má stát kolem 250 milionů korun. Podle posledních výzkumů ke kontaminaci důlní vody zatím nedochází. Průzkumy provádí podnik Palivový kombinát Ústí. ČTK to řekl ředitel podniku Petr Lenc.

Na základě výsledků výzkumů upřesní matematický model nejvhodnější polohu čerpacího systému a také další předpokládané vzdouvání vod a časový harmonogram jednotlivých kroků. Systém by mohl fungovat od roku 2019. „My předpokládáme, že pokud by mělo dojít k nějakému posunu termínu, tak by to mělo být zhruba maximálně do poloviny roku 2020,“ řekl Lenc.

V areálu Poldi Kladno je území znečištěno kvůli předchozí hutní činnosti. Podzemní prostory jsou postupně zaplavovány a hrozí, že se voda dostane k půdě, kde jsou například těžké kovy. Řešení tak spočívá v čerpacím systému za 150 milionů korun, který zajistí, aby se voda nedostala ke kontaminované půdě. Podle výsledků dalších vzorků se rozhodne, jestli bude nutné vybudovat úpravnu vody za 100 milionů korun.

Palivový kombinát Ústí realizuje komplexní revitalizaci krajiny, která je dotčená těžební činností. Zajišťuje také zahlazování následků hornické činnosti v oblasti opuštěných důlních lokalit, likvidací starých ekologických zátěží po těžbě ropy nebo zemního plynu. Podnik například řeší revitalizaci některých lokalit v Moravskoslezském kraji, kde se podle vládního materiálu podařilo uspořit zhruba půl miliardy korun. Ušetřené prostředky by se tak možná daly využít právě v Kladně.

Scroll to Top