Nové Heřminovy výstavbu údolní nádrže odmítají, podle Povodí Odry je to nesolidární ...

blank

Před devíti lety byla vládou rozhodnuto na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Za zásah do obecního území nabízí vláda Novým Heřminovům kompenzace. Obec Nové Heřminovy zatím údolní nádrž odmítá. Argumentuje, že by stačily pouze rozšířit koryta řek omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce byly také špatně vyhodnoceny studie. V tiskové zprávě to uvedlo Povodí Odry. 

„Studie Ing. Čermáka a Ing. Králové byla při rozhodování vlády vzata v potaz, dokonce jako jeden z klíčových podkladů, byla odborně a nezávisle posouzena včetně její kvality a rozhodně se nedá hovořit o nějakém podvedení vlády, jak prezentuje obec. Na jejím základě byla definována jedna z variant, která pak byla posouzena a vyhodnocena jako předposlední z celkových sedmi. Autoři konstatují, že její řešení způsobuje nepřijatelné urychlení odtoku a považují ho z tohoto důvodu z hlediska vodohospodářského za koncepčně nepřijatelné. Zmiňují také, že hydraulické jevy jsou studovány na kvalitativně nižší úrovni. Studie je prostě problematická po odborné stránce, neřeší území jako celek a pomíjí hraniční úsek řeky i město Opavu, navrhuje úpravy, které zrychlují odtok vody,“ uvedl technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Od roku 2008 bylo na výkupy pozemků, projekční, přípravné a průzkumné akce využito asi 700 milionů korun. V současnosti je v komplexu dokončeno, nebo v realizaci pět staveb za 350 milionů korun.

„Všechny tyto informace již byly obci opakovaně sděleny, buď na přímých jednáních anebo při otevřených diskuzích také za přítomnosti jednoho z autorů studie. Obcí prezentované odmítavé stanovisko vůči přehradě tedy stojí na velice diskutabilním argumentu o nesprávném vyhodnocení jedné z přibližně sta provedených studií. Obec se také staví proti nádrži v době, kdy jsou již výkupy nemovitostí v zátopě prakticky ukončeny a probíhá odstraňování budov. Je pak otázkou, koho se obec svým postojem zastává,“ sdělil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

 

Scroll to Top