V Moravskoslezském kraji je vody dostatek

blank

Česká republika je ohrožena extrémním suchem. S Maltou a Kyprem patří vůbec k nejohroženějším zemím Evropy. V Česku je na tom nejhůře východočeský region. Po tom, jaká je situace v jednom z nejlidnatějších krajů republiky, pátral Moravskoslezský deník.

Například z novomlýnských nádrží museli před dvěma týdny vypouštět vodohospodáři sedmkrát větší množství vody než obvykle. Cílem byla záchrana suchem ohrožené obory Soutok. Sucho z posledních dvou let přimělo Severomoravské vody a kanalizace Ostrava a Povodí Odry k zajištění „plánu manipulací pro zajištění dodávek vody v období sucha“, které obsahuje, jak využívat jednotlivé zdroje, úpravny i přivaděče, jestliže se objeví v zásobované oblasti problém.

V některých částech milionové kraje jsou potíže s vydatností lokálních zdrojů. „Jsme schopni dodat vodu na východ regionu z jeho západní části, což do značné míry vykompenzuje problémy s vydatností zdrojů v jednotlivých částech kraje,“ uvedl mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Společnost získává až 95 % pitné vody z povrchových zdrojů. Například kaskáda Kružberk – Slezská Harta je dnes tak plná, že by se z ní dalo „vyrábět“ tři roky.

Ostrava je při běžném provozu zásobována zhruba z 40 % ze zdrojů podzemní vody a zbývající většina připadá na povrchové nádrže, kdy provozovatelská společnost OVAK odebírá vyrobenou pitnou vodu od společnosti SmVaK. „Některé podzemní zdroje vykazují sníženou vydatnost, za kterou mohou dlouhodobější srážkové deficity, nicméně obyvatelé města nemusí mít v této souvislosti žádnou obavu,“ uvedla vedoucí oddělení vztahů s veřejností Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vaňková. Množství jímané vody je podle ní řízeno automaticky.

Za sucho v Česku částečně může celosvětová změna klimatu. Zvlášť ve střední Evropě se mění zejména rozložení srážek v průběhu roku. Více jich je v zimních měsících, méně na jaře. Nedoplňují se tak zásoby podzemních vod.

Foto: Petr  Chroust

Scroll to Top