Doplnění stanoviska SOVAK ČR k regulaci biocidních přípravků ve vodohospodářské praxi

blank

Následující stanovisko doplňuje Stanovisko SOVAK ČR k regulaci použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti ze dne 4. 1. 2017 o informace, které se týkají in situ vyráběných biocidních látek určených k hygienickému zabezpečení pitné vody. Stanovisko je upřesněno na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které je odpovědným orgánem při implementaci evropské legislativy o biocidních látkách a na základě nově zveřejněných informací na stránkách Evropské komise.

In situ vyráběné látky z přírodních látek

Pokud jsou biocidní látky vyráběné in situ z přírodních látek (například vzduch), pak je za registraci biocidních látek vyráběných in situ je odpovědný výrobce zařízení, které je určeno k výrobě in situ generované účinné složky nebo biocidní látky, jelikož je tímto způsobem nepřímo dodává na trh. Příkladem může být generátor ozónu. Ozón je účinnou biocidní látkou. Schválení účinné látky je předpokladem pro uvedení zařízení pro generování ozónu na trh, zařízení samo o sobě nemusí být registrováno, pouze látka, kterou generuje. Generátor ozónu neobsahuje žádné prekurzory, protože je generován ze vzduchu.

In situ vyráběné látky z prekurzorů

Pokud jsou biocidní látky vyráběné in situ z určitých prekurzorů, pak existuje povinnost tyto látky povolit nebo oznámit. Doporučení Ministerstva zdravotnictví je, aby vodohospodářské společnosti odebíraly pouze prekurzory, které již byly povoleny nebo oznámeny dodavatelem těchto látek na trh.

Předmět ošetřený biocidním přípravkem

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví je pitná voda hygienizovaná biocidní látkou tzv. ošetřeným předmětem, avšak pokud dodavatel pitné vody neučiní prohlášení týkající se biocidních vlastností pitné vody ošetřené biocidním přípravkem (což je doporučené řešení), pak se neaplikuje povinnost označování podle č. 58 odst. 3 nařízení o biocidech.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top