Stavba vodovodu ve Stroupči se opět oddálila, zemřel vlastník jednoho z klíčových ...

blank

Stroupeč na Žatecku se stovkou obyvatel má dlouhodobě problémy s pitnou vodou a jeho obyvatelé roky doufají v nový vodovod. Jen co se jeho stavba přiblížila, objevila se další komplikace, která ji odložila. Rozbor vody, který si nechala před lety obec zpracovat, ukázal, že pramen nad obcí, jenž zásobuje vodojem a domácnosti, obsahuje nebezpečné dusičnany a uran. Do vodojemu tak v současnosti dovážejí vodu autocisterny.

„Situaci s vodou doma samozřejmě sledujeme. Do vodojemu nad vesnicí ji cisterny pravidelně zavážejí, s kvalitou vody problém v poslední době nemáme. Máme ale obavy, aby se vodovod skutečně začal stavět. Aby někdy v budoucnu nepadlo rozhodnutí, že se voda už vozit nebude a my o ni nepřišli úplně,“ sdělil Žateckému deníku jeden z obyvatelů obce.

Nový vodovod by měl do vodojemu nad Stroupčí vést ze Záhoří. Severočeská vodárenská společnost se stavbou počítá už několik let, ale dlouhodobě se nemohla dohodnout s majiteli některých pozemků, na kterých má být položené potrubí. To se teď podařilo vyřešit. Vyskytl se ale další problém v podobě úmrtí jednoho z vlastníků a musí se čekat na dědické vypořádání. „Dosavadní problém s průchodností trasy nového vodovodu, a to v podobě získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků, se podařilo vyřešit. Jsou uzavřeny všechny potřebné smlouvy o zřízení služebnosti, tedy jsou vypořádána věcná břemena. Komplikace však vznikla úmrtím jednoho z vlastníků pozemků. Jsme tak nuceni vyčkat na vypořádání dědického řízení. Bez něho není možné dokončit územní řízení a zahájit stavební řízení,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Ve Stroupči se lidé vodovodu v nejbližších letech dočkají, ale co v nedalekých Přívlacích, kde mají obdobné problémy? Tamní vodojem totiž napájela nevhodná voda, a místní prameniště proto odstavili. V malé vesničce však na výstavbu vodovodu nemají dostatek finančních prostředků. Další faktem je to, že většinu domků tam vlastní chalupáři z Mostecka a Chomutovska.

Scroll to Top