Podle Mariana Jurečky vykoupí stát všechny nemovitosti pod Skaličkou do sedmi let

blank

Nádrž Skalička patří k navrhovaným protipovodňovým opatřením v povodí Bečvy a je podle ministerstva nezbytným prvkem protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. Před velkou vodou má ochránit přes 100 tisíc obyvatel. V pondělí 10. dubna vláda definitivně schválila výkup všech nemovitostí za 1,24 miliardy korun pod plánovaným vodním dílem. Přesná podoba řešení projektu ještě není známa.

K hlavním účelům Skaličky patří protipovodňová ochrana. Rozsah chráněného území je asi 5 800 hektarů. Druhým klíčovým efektem je nadlepšování minimálních průtoků v rozsahu 1,56 až 3,36 m³/s, což významně posílí biologickou a hygienickou funkci vodního toku. K vedlejším účelům nádrže pak bude patřit výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. A co může zajímat především turisty je skutečnost, že v prostoru vlastní nádrže vznikne několik druhů různých možností rekreace. Zároveň s turistickým rozmachem v oblasti se počítá i s rozvojem ekonomických aktivit na území přilehlých obcí.

„Díky dnešnímu rozhodnutí bude celé území pod plánovaným vodním dílem v majetku státu. Je to další krok k účinné ochraně životů i majetku lidí, které v minulosti již několikrát zasáhly katastrofální povodně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Vláda rozhodovala mezi dvěma variantami možného majetkoprávního vypořádání pozemků pod připravovaným vodním dílem. Počítala buď s tzv. služebností rozlivu, nebo s úplným výkupem všech dotčených pozemků. Vyhrála druhá možnost.

(foto:Deník)

Scroll to Top