Ve východních Čechách hrozí vysychání studní

blank

Bude letos dostatek vody? Takovou otázku si klade mnoho obyvatel ve východních Čechách. Týká se to především těch, kteří čerpají vodu ze studní. Deficit podzemní vody je v regionu extrémní. Problematice se věnoval Hradecký deník.

Východní Čechy jsou na tom se stavem podzemních vod nejhůře v republice. Nízký stav trápí nejvíce ty obyvatele regionu, kteří jsou odkázáni na studny. Ačkoliv díky tání a srážkám z posledních týdnů stav vody v mělkých vrtech stoupá, důvod ke spokojenosti Východočeši rozhodně nemají. „Pokud nepřijde srážkový nadprůměr, půjde stav opět dolů,“ řekl Alexandr Zajcev z Českého hydrometeorologického ústavu.

Vývoj počasí není možné předem přesně odhadnout, ale po posledních čtyřech suchých letech by ke zvýšení stavu podzemních vod bylo potřeba intenzivních srážek. „Bylo by třeba, aby sníh ležel ve velké vrstvě – například dvou metrů – i v nížinách. A odtával velmi pomalu, aby z krajiny voda „neutekla“ do řek a vsákla se do podloží,“ popsal Zajcev.

Na nízkém stavu podzemních vod se podepsala i povaha místního podloží a krajiny. Voda se z regionu totiž rychleji odpařuje. „Je to zkrátka komplex různých faktorů. Další vývoj nejde plošně odhadovat. Je klidně možné, že například na Rychnovsku bude stav podzemních vod extrémně nízký a v pPlabí na Pardubicku na tom budou lépe. S největší pravděpodobností však můžeme problémy očekávat i letos,“ doplnil hydrolog Zajcev.

Scroll to Top