Provozovatel, vlastník a politici jednali o budoucnosti vodárenství na Zlínsku

blank

Situace na Zl√≠nsku ohlednńõ provozov√°n√≠ vodohospod√°Ňôsk√© infrastruktury se nad√°le vyv√≠j√≠. Podle mńõsta Zl√≠n je potŇôeba naj√≠t ŇôeŇ°en√≠, kter√© vylepŇ°√≠ ekonomick√© podm√≠nky souńćasn√©ho provozn√≠ho modelu, umoŇĺn√≠ modernizovat infrastrukturu bez dopadu na ceny vody, najde cestu, jak ńćerpat evropsk√© prostŇôedky, a umoŇĺn√≠ dlouhodob√Ĺ rozvoj spoleńćnosti VaK Zl√≠n. O jedn√°n√≠ na zl√≠nsk√© radnici informoval Den√≠k.

Kromńõ pŇôedstavitelŇĮ Zl√≠na se jedn√°n√≠ z√ļńćastnili krajsk√Ĺ hejtman JiŇô√≠ ńĆunek, pŇôedstavitel√© Otrokovic v ńćele se starostou Jaroslavem Budkem, Ň°√©f VaK Zl√≠n Svatopluk BŇôez√≠k a Ňôeditel Moravsk√© vod√°rensk√©, kter√° infrastrukturu na Zl√≠nsku provozuje, Martin Bernard
‚ÄěJe na ńćase vyl√©zt ze z√°kopŇĮ a jednat. C√≠le Otrokovic a dalŇ°√≠ch tŇô√≠ obc√≠, se kter√Ĺmi jsme o jedn√°n√≠ se z√°stupci Zl√≠na poŇĺ√°dali, jsme pŇôedstavili jiŇĺ na pŇôedchoz√≠ch jedn√°n√≠ch. Jde n√°m zejm√©na o zajiŇ°tńõn√≠ zdrojŇĮ pro obnovu a rozvoj infrastruktury bez negativn√≠ch dopadŇĮ na ceny, dotańćn√≠ pŇôijatelnost, z√°sadn√≠ zlepŇ°en√≠ pozic menŇ°√≠ch akcion√°ŇôŇĮ a trv√°n√≠ solidarity vodn√©ho a stońćn√©ho v regionu,” prohl√°sil otrokovick√Ĺ starosta Jaroslav Budek.
S dalŇ°√≠mi ekonomick√Ĺmi ukazateli se na jedn√°n√≠ sezn√°mil i hejtman Zl√≠nsk√©ho kraje. JiŇô√≠ ńĆunek byl podle vlastn√≠ch slov zdrcen pŇôedevŇ°√≠m t√≠m, Ňĺe soudn√≠ n√°klady v dan√© z√°leŇĺitosti jiŇĺ dos√°hly pades√°ti milionŇĮ korun.
Podle Svatopluka BŇôez√≠ka je VaK Zl√≠n pŇôipraven pom√°hat municipalit√°m s Ňĺ√°dostmi o dotace a s jejich n√°slednou implementac√≠.
Ňėeditel Moravsk√© vod√°rensk√© Martin Bernard konstatoval, Ňĺe podm√≠nky smlouvy se od roku 2004, kdy byl uzavŇôena, jiŇĺ v√Ĺraznńõ nńõkolikr√°t zmńõnily, coŇĺ m√° dopad tak√© na zisk provozn√≠ spoleńćnosti. Spoleńćnost je nicm√©nńõ pŇôipravena jednat o dalŇ°√≠ch moŇĺn√Ĺch zmńõn√°ch s c√≠lem dlouhodobńõ pŇĮsobit na Zl√≠nsku ke spokojenosti vŇ°ech partnerŇĮ.

Scroll to Top