Provozovatel, vlastník a politici jednali o budoucnosti vodárenství na Zlínsku

blank

Situace na Zlínsku ohledně provozování vodohospodářské infrastruktury se nadále vyvíjí. Podle města Zlín je potřeba najít řešení, které vylepší ekonomické podmínky současného provozního modelu, umožní modernizovat infrastrukturu bez dopadu na ceny vody, najde cestu, jak čerpat evropské prostředky, a umožní dlouhodobý rozvoj společnosti VaK Zlín. O jednání na zlínské radnici informoval Deník.

Kromě představitelů Zlína se jednání zúčastnili krajský hejtman Jiří Čunek, představitelé Otrokovic v čele se starostou Jaroslavem Budkem, šéf VaK Zlín Svatopluk Březík a ředitel Moravské vodárenské, která infrastrukturu na Zlínsku provozuje, Martin Bernard
„Je na čase vylézt ze zákopů a jednat. Cíle Otrokovic a dalších tří obcí, se kterými jsme o jednání se zástupci Zlína požádali, jsme představili již na předchozích jednáních. Jde nám zejména o zajištění zdrojů pro obnovu a rozvoj infrastruktury bez negativních dopadů na ceny, dotační přijatelnost, zásadní zlepšení pozic menších akcionářů a trvání solidarity vodného a stočného v regionu,“ prohlásil otrokovický starosta Jaroslav Budek.
S dalšími ekonomickými ukazateli se na jednání seznámil i hejtman Zlínského kraje. Jiří Čunek byl podle vlastních slov zdrcen především tím, že soudní náklady v dané záležitosti již dosáhly padesáti milionů korun.
Podle Svatopluka Březíka je VaK Zlín připraven pomáhat municipalitám s žádostmi o dotace a s jejich následnou implementací.
Ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard konstatoval, že podmínky smlouvy se od roku 2004, kdy byl uzavřena, již výrazně několikrát změnily, což má dopad také na zisk provozní společnosti. Společnost je nicméně připravena jednat o dalších možných změnách s cílem dlouhodobě působit na Zlínsku ke spokojenosti všech partnerů.

Scroll to Top